คุณคิดว่า อบต.หนองหลวง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 5 )
22.73%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 11 )
50.00%
สาธารณูปโภค ( 3 )
13.64%
ส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
13.64%