คุณคิดว่า อบต.หนองหลวง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 5 )
27.78%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 8 )
44.44%
สาธารณูปโภค ( 3 )
16.67%
ส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
11.11%