หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานคำสั่งงานบุคคล [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4