หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 1 ปี [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)