หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3