หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หนองหลวง
นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองหลวง
วัดหนองหลวง
บ้านหนองหลวง
โรงเรียน
อบต.หนองหลวง
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
ตำบลหนองหลวง เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอท่าตะโก ซึ่งแยก การปกครองมาจากตำบลทำนบ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมี นายกลอย เนยอิ่ม เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองหลวง ปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และที่ได้ชื่อว่า “ หนองหลวง ” นั้น เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยหนองน้ำแห่งนี้ เพราะเป็นที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่เมื่อมีประชาชนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ก็ลดลงไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งชื่อว่า “ กลุ่มบ้านหนองหลวง ”
ในเวลาต่อมา ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้รวมแรงศรัทธาจากชาวบ้านบูรณะหนองน้ำในหมู่บ้าน ที่ตื้นเขิน ให้มีขนาดลึกและกว้างจนมีอาณาบริเวณ ประมาณ 70 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคจากหนองน้ำแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงให้ชื่อหนองน้ำนี้ว่า “ สระหลวงพ่อเดิม ” ซึ่งเรียกตามชื่อของพระภิกษุผู้ริเริ่มบูรณะหนองน้ำแห่งนี้ และเมื่อแยกออกจากตำบลทำนบมาตั้งเป็นตำบลใหม่ จึงเรียกชื่อว่า “ ตำบลหนองหลวง ”
ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 86 เล่มที่ 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539
 
ตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโกประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด นครสวรรค์ประมาณ 50 กิโลเมตร (โดยทางรถยนต์) เนื้อที่โดยประมาณ 86.92 ตารางกิโลเมตร (54,324 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,090 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,960 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61

หญิง จำนวน 3,130 คน คิดเป็นร้อยละ 51.39
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,201 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.06 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวถนนและตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยุง ตำบลสุขสำราญ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสำโรงชัยและตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
ตำบลหนองหลวง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา ซึ่งมีระดับความสูงจากพื้นที่ของอำเภอ หรือมีความสูงจากระดับน้ำที่บึงบอระเพ็ดประมาณ 8 เมตร และจะมีความลาดเทลงไปทางทิศใต้ของตำบล ลงไปทางทิศเหนือของตำบล และพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลจะเป็นพื้นที่ทำกาเกษตรที่อาศัยน้ำจากฝนอย่างเดียว
 
เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม จึงทำให้อุณหภูมิของตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดนครสวรรค์ มีอุณหภูมิที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาโดยในฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนจัดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปี 70% ปริมาณน้ำตลอดปี 700 – 1,400 มม. โดยฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน และมักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม
 
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาอาชีพรับจ้าง ค้าขายและ รับราชการ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองหลวง 459 485 944 390  
2   บ้านลาด 488 518 1,006 340
  3   บ้านหนองมะกอก 146 143 289 108  
4   บ้านเขาดิน 337 347 684 275
  5   บ้านหนองตะโก 322 322 644 235  
6   บ้านหนองสะแก 487 551 1,038 373
  7   บ้านพุขาม 138 164 302 109  
8   บ้านหนองขว้าว 97 102 199 63
  9   บ้านห้วยลึก 60 76 136 43  
10   บ้านตะกุดรัง 140 147 287 91
  11   บ้านใหม่หนองหลวง 286 275 561 174  
    รวม 2,960 3,130 6,090 2,201
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ณ เดือน มิถุนายน 2557
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-891-275
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์ : 056-891-275 โทรสาร : 056-891-275
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 23,130,647 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10